Mogelijkheden vanaf 11 mei 2020

 

6 mei 2020 
 

Het Coronavirus zorgt ervoor dat we ons dagelijks leven steeds opnieuw moeten inrichten, ook op fietsgebied.

Een deel van ons zal minder vaak fietsen en/of vaker alleen fietsen. Een andere groep gaat misschien juist vaker fietsen.  Andere mensen vragen zich wellicht af in hoeverre fietsen wel veilig kan of zouden graag weer of meer willen fietsen nu ze minder buiten komen en minder bewegen.  

Fietsloket Nijmegen kan met u meedenken bij alle vragen die het fietsen in deze Coronatijd oproept. 

Uiteraard is het ook voor Fietsloket Nijmegen belangrijk om zijn werkwijze voortdurend aan te passen aan de nieuwe en veranderenderende omstandigheden. Hieronder leest u meer hierover. 

 

FIETSLES OF FIETSADVIES: op afspraak, met 1.5 meter afstand

Half maart heeft Fietsloket Nijmegen alle werkzaamheden per direct opgeschort: gastlessen op basisscholen, praktische verkeersexamens voor basisscholieren, voorlichtingsbijeenkomsten voor oudere fietsers, presentaties op fietsevenementen, maar ook individuele aanvragen voor fietslessen en fietsadvies...

Per 11 mei komt er ruimte om verantwoord en geleidelijk weer aan de slag te gaan.  Vraagstukken over fietsen en fietsveiligheid zijn deels nog altijd dezelfde, maar er zijn ook nieuwe uitdagingen in beeld gekomen. De belangrijkste vraag is nu: hoe kunnen we fietsvraagstukken op een verantwoorde wijze aanpakken in de huidige tijd?

Een aantal activiteiten is in de huidige tijd zeker (weer) mogelijk, zoals gastlessen op basisscholen en fietslessen voor (jonge) kinderen en statushouders. Het voordeel van de werkwijze van Fietsloket Nijmegen is dat fietsers leren te fietsen zonder fysiek contact. Dat wil zeggen: de fietsdocent houdt de leerling noch de fiets vast. Daarmee kan de 1,5 meter afstand gedurende de gehele cursus gewaarborgd worden. 

In andere gevallen kan het uitdagender zijn, bijvoorbeeld in het geval dat iemand die heel onzeker in het verkeer is of iemand die voor het eerst in zijn of haar leven op een driewielfiets stapt. Fietsloket Nijmegen denkt daarom voortdurend na over nieuwe manieren om ook fietsvragen als deze op een verantwoorde manier aan te pakken.

 

WAT TE DOEN MET EEN FIETSVRAAG? 

Heeft u een fietsvraag, stel deze gerust! Fietsloket Nijmegen kan met u meedenken in de stappen die u al dan niet kunt zetten. Dat kan soms op afstand zijn, maar de exacte invulling is vooral afhankelijk van de ontwikkeling van het Coronavirus, uw specifieke vraag en achtergrond en de afspraken die wij hierover maken. 

Op de pagina's fietsles en fietsadvies  vindt u meer informatie over de normale werkwijze. Via die pagina kunt u eveneens uw vraag voorleggen en/of een eerste afspraak maken.

 

Tot slot

Laat u zeker niet weerhouden van het stellen van uw vragen! Het is heel goed mogelijk dat Fietsloket Nijmegen u - óók op afstand - al gedeeltelijk of misschien zelfs helemaal op weg kan helpen. 

DELEN

RECENT 
Nieuwsberichten

14-4-2020

OVER FIETSLOKET NIJMEGEN

Fietsloket Nijmegen biedt fietslessen voor iedereen die (als kind) nooit heeft leren fietsen, fietsangst heeft of om welke reden dan ook onzeker is in het verkeer. Daarnaast kunnen wij advies geven welke fiets het beste bij u en uw situatie past en geven wij voorlichting en verkeerseducatie.


Kortom Fietsloket Nijmegen laat iedereen fietsen!

CONTACT

Waalbandijk 8b
6541 AJ Nijmegen
06 - 24 98 42 41 
info@fietsloketnijmegen.nl
www.fietsloketnijmegen.nl

Volg ons

LinkedIn Daan Steenman
Twitter Fietsloket
Facebook Fietsloket